ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
REZERVACE

Zpracování osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby společnost S.M.K., a.s., se sídlem Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko, IČ: 49432036, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, v oddíle B, vložce 1081 (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, email, telefonní číslo, adresu, číslo a typ dokladu totožnosti. Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí přechodného ubytování a Správce je bude zpracovávat 10 let.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email na adresu smk@smk.cz nebo dopis na adresu společnosti S.M.K., a.s., Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko

Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:

- Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 48866, jako poskytovatel marketingových služeb a servisu webu

- Případně další společnosti, jejichž služby zatím Správce nevyužívá.

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.